Misja

OSPiS ŚDS pragnie takiego poziomu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego, który zapewni im rozwój osobisty i godne życie.

Wizja

Inicjujemy działania celem tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sieci oparcia społecznego dla osób z problemami zdrowia psychicznego. 
Podejmujemy działania umożliwiające uczestnikom śds osiągniecie statusu pełnoprawnych członków społeczności. 
Organizujemy przedsięwzięcia celem zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników ośrodków wsparcia.