Łączy nas odpowiedzialność i troska o osoby niepełnosprawne, dyskryminowane w życiu codziennym. Domagamy się uznania przez społeczeństwo praw do godnego życia osób niepełnosprawnych.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego działa na terenie Polski od 2000 roku.

Celem Stowarzyszenia jest organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne wspomaganie zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji, kultury w tym m.in.:

Tworzenie warunków do stymulacji rozwoju osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez odpowiednią pomoc, i usprawnianie, edukację, uczestnictwo w kulturze, organizację czasu wolnego i inne.

Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego i problemów osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tworzenie warunków do kształcenia i samokształcenia członków Stowarzyszenia w większości pracowników terapeutycznych jednostek świadczących pomocowych.