OSPiS ŚDS zrzesza osoby pracujące w środowiskowych domach samopomocy i sympatyków działalności tych placówek a swoją działalność opiera na społecznej pracy członków.

Członkowie organizacji dążą do wzmocnienia pozycji środowiskowych domów, pragną rozwijać system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie psychiatrii środowiskowej. Ważnym zadaniem jest rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskowymi domami samopomocy, ośrodkami pomocy społecznej i służbą zdrowia w celu jak najlepszej koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego.

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy związane ze zmianą stereotypu osób chorych, celem umożliwienia pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym zawodowym.