Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy w Płazie

Kolejna witryna oparta na WordPressie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Spotkania integracyjne

Na prowadzonych przez Stowarzyszenie spotkaniach organizacyjnych staramy się wzmocnić więzi pomiędzy podopiecznymi domów samopomocy, a ich kadrą.

Dbałość o rozwój kadry

Organizujemy debaty, szkolenia, grupy robocze, na których kadra naszego Stowarzyszenia wymiana się doświadczeniami, wiedzą oraz umiejętnościami. Dbamy o wzmocnienie kontaktów miedzy jednostkami.

Kongres NGO

Pozyskujemy środki niezbędne do funkcjonowania Stowarzyszenia. Staramy się zwiększyć współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.